Releji so električne naprave, ki ob vplivu električne veličine povzročijo določeno spremembo v električnem tokokrogu. Časovni releji se uporabljajo v storitvenem sektorju, pa tudi v industrijske namene (za majhne avtomatizirane krmilne sisteme). Elektronski releji nam omogočajo zakasnjeno napajanje bremena in časovno zakasnitev ob vklopu pomožnega kontakta. Releji služijo kot vmesniki pri avtomatskem krmiljenju vhodno/izhodnih enot, zato lahko izbiramo med različnimi stopnjami napetosti. Električne in termične releje proizvajalca Schneider Electric si je mogoče ogledati v katalogu. Stopnja kakovosti produktov je izredna.