Telmak omogoči vračilo izdelka pod pogoji:

  1. Izdelek mora biti zapakiran v svojo originalno pakiranje, brez poškodb in nalepk, ki so naknadno nalepljene
  2. Izdelku morajo biti priložena originalna navodila za vgradnjo in zagon ter ves drobni pribor za vgradnjo
  3. Izdelek mora biti standardno skladiščen v podjetju
  4. Datum na računu za izdelek ne sme biti starejši od 18 mesecev

Vračilo ni mogoče za adaptirane izdelke, izdelke, ki se izdelajo po naročilu, izdelki, ki niso standardno skladiščeni, izdelki, ki so v postopku prenehanja proizvodnje, izdelki, za katere je od dneva izdaje računa preteklo več kot 18 mesecev.

Če v podjetju ugotovimo, da je mogoče izdelek vrniti na regionalno skladišče Schneider Electric, pri takem vračilu izdamo dobropis, zmanjšane za 30 %.

Vračilo izdelka ni mogoče zaradi:

  1. Mehanske poškodbe izdelka ali dela izdelka, povzročene s strani kupca
  2. Nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanje navodil za uporabo
  3. Če montažo, razstavljanje, servisiranje izdelka ali dela izdelka opravi nepooblaščena oseba
  4. Mehanskih, kemičnih, termičnih in drugih poškodb izdelkov, povzročenih z delovanjem agresivnega okolja, vremenskih dogodkov, požara, nesrečnih primerov in drugih podobnih vzrokov, ki niso pod vplivom prodajalca
  5. Uporabo, povezovanja, združevanja izdelkov s tehnično neustreznimi ali neoriginalnimi napravami ali izdelki
  6. Neustrezno vzdrževanje izdelkov ali zamenjava dela izdelkov z neoriginalnimi deli